MIN MISSION

Mit mål er at hjælpe skilsmissefamilier og sammenbragte familier til at få etableret et liv i balance. Jeg kan rådgive og støtte dig/jer i, hvordan I får et nemmere og lettere liv med konkrete værktøjer og retningsliner, uanset om det er i den sammenbragte familie eller i en skilsmisse situation. Jeg tilbyder desuden indviduelle og gruppeforløb for bonusmødre, da det kan være en svær og udfordrende rolle at udfylde, og man kan få en oplevelse af at føle sig udenfor.

Skilsmisse

Er du på vej til en skilsmisse eller måske allerede skilt. Uanset, hvor du er i processen og uanset hvordan du er landet lige dér, så er skilsmisse terapi et tilbud, der kan hjælpe dig med at få klarhed, få ro på følelserne omkring det der var – og med at få rettet fokus fremad. Der er mulighed for både indviduel og parterapi.

Bonusmor

Mærker du glæde, energi og overskud, eller føler du dig drænet af hverdagen? Måske længes du efter forandring, hvor du drømmer om nærhed og samhørighed med din partner, i stedet for at konflikter og magtkampe får lov at fylde. Gennem et individuelt forløb kan du opleve mere balance og et styrket parforhold, hvor du oplever følelsen af at kunne være dig selv, også når børnene er hos jer.

MERE OVERSKUD

Mine forløb er skabt for at hjælpe dig til at finde fodfæste og balance i din sammenbragte familie. Som giver dig det liv og den hverdag, der nærer jer alle, både på kort og på lang sigt. Med konkrete retningslinjer, råd og værktøjer kan du lære at håndtere svære situationer uden at føle dig som tilskuer i dit eget liv – og hjem.

Rådgivning

Jeg tilbyder både individuel og parrådgivning/terapi. I parterapien arbejdes med de udfordringer og konflikter, der kan opstå for par, der lever i en sammenbragt familie. I den individuelle terapi er det muligt at arbejde med de problematikker, som vi har med i vores rygsæk. Vi tager nemlig alt muligt fra vores bagage med ind i vores relationer - også i relationen til os selv. Og dermed også den sammenbragte familie.